«گفت‌وگو» و «مناظره» در میان روش‌های بشری، یکی از اصلی ترین راه های آگاه سازی دیگران از حقیقت است. اما باید بدانیم این کار، کار هر کسی نیست به قول معروف گاو نر می‌خواهد و مرد کهن!