دوره آموزشی انس با قرآن کریم برای کسانی تدوین شده است که علاقه مندند تا رابطه خود با کلام الله را متحول نموده و در سایه این رابطه قلبی، زندگی خود را ارتقاء بخشند.

این دوره آموزشی مستند به آیات و روایات، در 7 جلسه نگاشته شده است و بدون تردید بهره مندی کامل از آن مستلزم رعایت سیر آموزشی جلسات می باشد. پیشنهاد مشفقانه من این است که پشت سر هم و در یک زمان به مطالعه دروس نپردازید تا ان شاء الله مطالب بیان شده بتواند جایگاه خود را در زندگی شما باز نموده و مستحکم نماید.


جلسه اول | معنای انس و انواع آن

جلسه دوم | اصلی ترین عامل ایجاد انس در انسان

جلسه سوم | تنها راه دستیابی به معرفت قرآن

جلسه چهارم | اصلی ترین مانع در راه انس با قرآن

جلسه پنجم | چگونه قلب خود را آماده دریافت معارف قرآن کنیم؟

جلسه ششم | چه کسانی تبیین کننده آیات قرآن هستند؟

جلسه هفتم | روشی کاربردی برای انس با قرآن