چه می‌شود ناگهان فلان روشنفکر حرف‌های فیلسوفان آلمانی را می زند و به ناگاه منکر الهی بودن قرآن می‌شود. چه می‌شود که آن آقا بعد از مدتی عصمت امامان را منکر می‌شود و مثلاً امیرالمومنین علیه السلام را در حد یک عالم ربانی پایین می آورد.