در آستانه اربعین حضرت اباعبدالله علیه السلام، این ۲ روایت بسیار بسیار خواندنی است؛ برای افرادی مثل من که توفیق نداشتند باعث افسوس و برای آنان که به زیارت می روند، خوشحالی وصف نشدنی به همراه دارد.