یکی از شبهاتی که چند سالی است هر جا می‌نشینیم از مبلغین اهل تسنن و وهابی‌ها می‌شنویم، این سوال است که: «چرا امیرالمومنین علیه السلام نام فرزندش را عمر گذاشت؟»