مگر ما به دنبال رشد و تعالی نیستیم؟ آیا ما دارای چندین عمر هستیم که در هر بار زندگی خود، یک سری حقوق را رعایت کنیم تا شاید یکی از زندگی‌هایمان به سعادت بیانجامد؟