شما نام این فیلسوف را بارها شنیده اید؛ حتی شاید نامش را به کار هم برده باشید، مثلا در وصف بزرگی خودتان یا یکی از دوستانتان! شاعران نیز از اسم افلاطون به وفور استفاده کرده اند نامی که همواره نشان دهنده عظمت بوده و احتمالا خواهد بود. با ما همراه باشید با بررسی یکی از اندیشه های این فیلسوف شهیر.