به مناسبت فرا رسیدن روز ۹ ربیع الاول، کتابی با عنوان فصل الخطاب فی تاریخ قتل ابن الخطاب برای دانلود قرار داده ام.

این کتاب نوشته شده توسط ابوالحسین خوئینی بوده و زبان آن عربی است. همراه با این کتاب یک رساله در اثبات ایمان قاتل خلیفه دوم چاپ شده است. ۱۸۰ صفحه از کتاب مربوط به بررسی تاریخ قتل خلیفه دوم در روز ۹ ربیع است و از صفحه ۱۸۱، رساله «شهاده الاثر علی ایمان قاتل عمر» شروع می شود و تا صفحه ۲۳۲ ادامه می یابد. در نهایت نیز مولف کتاب یک خاتمه در نظر گرفته و در آن در مورد اهمیت عید گرفتن در روز ۹ ربیع الاول سخن گفته است. این خاتمه ۱۲ صفحه می باشد.

بخش اصلی کتاب که به بررسی تاریخ قتل عمر بن صهاک پرداخته است دارای ۴ فصل زیر می باشد:

الفصل الاول: اقوال علماء الشیعه فی تاریخ قتل عمر

– قول اول: ۹ ربیع الاول

– قول دوم: آخر ذی الحجه

الفصل الثانی: ادله القول الاول

– دلیل اول: شهرت بین شیعیان

– دلیل دوم: روایات (روایت احمد بن اسحاق، روایت شیخ صدوق، روایاتی که در زوائد الفوائد اشاره شده است، کلام صاحب مدینه المعاجز)

– دلیل سوم: منابع عامه و اجماع مرکب

– دلیل چهارم: منابع عامه و ملازمه عقلیه

الفصل الثالث: لماذا اختیار الآخر من ذی الحجه

نکاتی در ریشه یابی نظریه دوم

الفصل الرابع: ادله القول الثانی  و مناقشتها

– دلیل اول: اجماع سیره نویسان و تاریخ نگاران + نقد این دلیل

– دلیل دوم: روایات عامه + بررسی سندی این روایات

نویسنده کتاب قبل از آغاز فصول چهارگانه، ۸ مقدمه مهم نیز برای بحث خود در نظر گرفته که خواندن آن خالی از فایده نیست.

این کتاب را می توانید با کلیک بر روی لینک زیر دانلود نمایید.

فصل الخطاب فی تاریخ قتل ابن الخطاب